Byggeri

En byggepladsvagt sikrer byggepladsen efter fyraften eller bemander den i alle døgnets 24 timer. Byggepladsvagtens primære opgave er at sørge for at ingen uvedkommende trænger ind på byggepladsen, og at intet materiel – f.eks. i form af inventar og lignende – forsvinder derfra. Endvidere registreres samtlige håndværkere, byggeledere og leverandørere for at optimere sikkerhedsniveauet ifht. svind, bygnings- og personskader.

Sekundært kan byggepladsvagten udføre en række serviceopgaver som at åbne og lukke pladsen for håndværkere, modtage og udlevere varer og starte maskiner op.

Byggepladsvagtens base kan tillige bruges som nødstation. Ved mindre personskader kan vagten yde den nødvendige lindring og behandling. Ved større personskader vil vagten fungere som kontaktperson og forestå koordinering og tilkald af ambulance og brandvæsen.

Ved en ordning om byggepladsvagt opsætter Intersec skilte med “Vagt” eller “Hundevagt” på hegnet omkring byggepladsen. Erfaringsmæssigt har det en yderst præventiv effekt over for uvedkommende personer.