Domicil

Vagtpersonalet opholder sig fast i virksomheden.

Kan være i åbningstiden og/eller uden for normal arbejdstid.

Udover den fysiske tilstedeværelse kan vagten gøre brug af stedets alarmsystem for yderdøre/lokaler, TV overvågning samt adgangskontrol.

Kombineres med tilsyn omkring bygningen samt andre nærliggende områder tilknyttet virksomheden.

Kan hjælpe til med udførelse af diverse serviceopgaver, herunder tilsyn med tekniske installationer.