Kvalitetsbevidst adfærd

Hos intersec lægger vi den største vægt på efterlevelse af etiske regelsæt samt at vores medarbejdere er med til i det daglige arbejde, at påvirke virksomheden i en fortsat positiv retning.

Den organisatoriske opbygning er flad og den enkelt medarbejder har mulighed for en direkte kontakt til selskabets øverste ledelse.

Vagtydelser er serviceydelser. Det betyder, at vores kunder, udover vores faglige kompetence, også måler os på vores evne til at servicere. Det er vi helt bevidste om. Derfor har vi altid en tæt dialog med vores kunder omkring de forventninger de har til os, herunder hvilke krav de har til vores medarbejdere som arbejder hos kunden. Sammen med kunden gør vi derfor et grundigt forarbejde for at kunne udvælge det helt rigtige team af medarbejdere, der skal indgå i opgaven.

Kunden er medbestemmende og kan løbende komme med input til teamets sammensætning/-ændring. Har kunden f.eks. krav til bestemte sproglige kompetencer eller krav til en specifik teknisk viden, så tilpasses sammensætningen af medarbejdere hertil. Det betyder også, at vi foretager en løbende videreuddannelse og evaluering af medarbejderne, alt i alt en konstruktiv og dynamisk proces.