Profil

Sikkerhed, vagt & rådgivning.

Intersec er en danskejet vagt- & sikringsvirksomhed stiftet i 2001. Virksomheden har base i henholdsvis København & Aarhus og dækker, afhængig af opgavens art, Danmark, Skandinavien samt øvrige EU. Vi henvender os til erhvervslivet, stat & kommune samt privatkunder.

Vores ansvar

intersecs idégrundlag bygger på en nærværende og vedvarende personlig kontakt til vores kunder. Vi ser denne dialog som det vigtigste redskab for at kunne betjene vores kunder i henhold til de ønsker og krav de har til os.

Det betyder også, at ansvaret ligger hos os. At vi kan påtage os det fulde ansvar for de værdier kunderne ønsker vi skal passe på. Det er vi bevidste om og det har været det overordnede tema i virksomheden siden opstarten i 2001. 

Forventninger

I bund og grund handler det om mennesker! Derfor kræver det, at vores virksomhed er bygget op omkring et stærkt team af medarbejdere, der er bevidste om de holdninger og værdier vi som virksomhed ønsker at tilkendegive over for omverdenen.

Når vi udvælger vores medarbejdere, så lægger vi ud over den faglige kompetence bl.a. vægt på om den enkelte person har den, for os, rigtige holdning til tingene. Om personen har en tiltalende adfærd, et venligt sind, en positiv og hjælpsom udstråling, kan overholde aftaler, er åben overfor forandringer samt om personen har evnen til at kunne tænke selvstændigt.

Vi ønsker at opbygge et fortroligt og troværdigt forhold til vores medarbejdere. Med disse krav i tankerne, så tilbyder vi en arbejdsplads med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor man kan tale om tingene og debattere såfremt der opstår uenigheder.

Vores vigtigste redskab er ordentlig kommunikation. At vi som ledelse skal kunne lytte til vores medarbejdere. Vi skal tage ved lære af de ideer og forbedringsforslag som er vigtige for medarbejderne og dermed driften af virksomheden.

Kvalitetsbevidst adfærd

Hos intersec lægger vi den største vægt på efterlevelse af etiske regelsæt samt at vores medarbejdere er med til i det daglige arbejde, at påvirke virksomheden i en fortsat positiv retning. Den organisatoriske opbygning er flad og den enkelt medarbejder har mulighed for en direkte kontakt til selskabets øverste ledelse.

Vagtydelser er serviceydelser. Det betyder, at vores kunder, udover vores faglige kompetence, også måler os på vores evne til at servicere. Det er vi helt bevidste om. Derfor har vi altid en tæt dialog med vores kunder omkring de forventninger de har til os, herunder hvilke krav de har til vores medarbejdere som arbejder hos kunden. Sammen med kunden gør vi derfor et grundigt forarbejde for at kunne udvælge det helt rigtige team af medarbejdere, der skal indgå i opgaven. Kunden er medbestemmende og kan løbende komme med input til teamets sammensætning/-ændring.

Har kunden f.eks. krav til bestemte sproglige kompetencer eller krav til en specifik teknisk viden, så tilpasses sammensætningen af medarbejdere hertil. Det betyder også, at vi foretager en løbende videreuddannelse og evaluering af medarbejderne, alt i alt en konstruktiv og dynamisk proces.