Rådgivning

Som rådgiver vil vi oftest foretage en analyse af kundens nuværende sikringsbehov.

En proces, hvor det drejer sig om at få vurderet om kunden er tilstrækkeligt sikret, om handlingsplaner er opdateret og hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at foretage ændringer og forbedringer hertil.

Rådgivningen kan kombineres med projektering af elektroniske/mekaniske sikringsforanstaltninger, uddannelse af virksomhedens nøglepersoner samt dialog med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. forsikringsselskaber.

  • Hændelser: tyveri, indbrud, hærværk, svind, brand, bygningsskade, personskade, industri spionage.
  • Elektronisk sikring: IT sikkerhed, alarmanlæg, køle./frostsikring, kontrolcentral, tågesikring, adgangskontrol, TV overvågning.
  • Mekanisk sikring: pengehåndtering, værdibokse, hegn/port/gitter/låse.
  • Personlig sikring: vagtydelser, værditransport, personbeskyttelse.
  • Styring: projektering, beredskabsplan, rapportering, evakueringsplan, risikovurdering, forsikring, skadeservice
  • Kurser: risikovurdering, selvforsvar, konflikthåndtering.