Security
Indbrud, tyverier, hærværk og svind udgør et betragteligt problem for dansk erhvervsliv. De største skader sker når virksomhederne er uopmærksomme eller uforberedte.

Uanset om gerningsmanden er udefrakommende eller medarbejder, er der til dato ingen tommelfingerregel eller love, der konkret kan forudsige hans aktiviteter. Men der er mangeforhold der kan afsløre en virksomheds svagheder. Gerningsmanden, intern eller ekstern, finder altid disse svagheder.

Effektiv totalsikring tager derfor udgangspunkt i en grundig gennemgang af hele virksomheden. En gennemgang som vil afdække svaghederne. 

Hos Intersec kalder vi det et SIKKERHEDSTJEK. Men det omfatter mere end blot de fysiske rammer. Intersec har erfaring for at visse typer virksomheder er mere udsatte end andre.

Et SIKKERHEDSTJEK afdækker svagheder inden for følgende 3 områder:

1) Fysiske rammer: Bygninger, kontorer, lagerbygninger, biler, byggepladser, parkeringspladser, produktionsområder, forretningslokaler m.m.

2) Type virksomhed: Er virksomheden af en type, som er kendt for at have let tilgængelige og transportable værdier eller en anseelig kassebeholdning. Har virksomheden et ry for at være nem at stjæle fra eller bryde ind i.

3) Profil: Er virksomheden engageret i aktiviteter, som kunne provokere ekstremister til aktioner eller hærværk.

Intersec udarbejder herefter en rapport og et oplæg til en optimal totalsikring af virksomheden ud fra de fundne forhold.