Beredskabsvagten opholder sig stationært i virksomheden, betyder at vagten ikke bevæger sig ud over et fast afgrænset område.

Kan være i åbningstiden og/eller uden for normal arbejdstid.

Udover den fysiske tilstedeværelse kan vagten gøre brug af stedets alarmsystem for yderdøre/lokaler, TV overvågning samt adgangskontrol.

Kombineres med tilsyn omkring bygningen samt andre nærliggende områder tilknyttet virksomheden.

Kan hjælpe til med udførelse af diverse serviceopgaver, herunder tilsyn med tekniske installationer. Ved store vagtopgaver oprettes hos kunden egen vagt-& kontrolcentral, bemandet med Intersec personale. Som kombination hertil kan drives eget beredskab, hvor vagt- & beredskabspersonalet vil indgå i teamet af uddannede røgdykkere. Egne røgdykkere vil således kunne opstarte redning i løbet af ganske få minutter, inden tilkaldt brandvæsen ankommer til stedet.