Med fokus på vagtopgaver, der går længere end traditionelle vagtopgaver benyttes titlen ”Beredskabsvagt”. Beredskabsvagten hos Intersec har altid gennemført en uddannelse som Beredskabsleder (hos Hovedstadens Beredskab). Derudover kan der tillægges andre tilknyttet uddannelser som f.eks. Førstehjælpsinstruktør, xx, xx & xx Psykisk førstehjælp, krisehåndtering,

Beredskabsvagten har øget fokus på hele paletten af risici og potentielle hændelser. Det være sig inden for tyveri, hærværk, svind, overfald, personskade, brand, brandattentater, vandskader, stormskader, førstehjælp, ressourceperson for Brandvæsen, arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Som uddannet Beredskabsleder er medarbejderen trænet i at sikre en forebyggelse af brand & ulykker, at kunne foretage beredskabsplanlægning og foretage den mest korrekte og hensigtsmæssige sikring. Heri ligger også at kunne planlægge og gennemføre brand- & evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner, foretage forebyggende brandsyn samt håndtere og iværksætte værdiredningsplaner. Ønsker kunden at trække på den viden Beredskabslederne besidder, kan de traditionelle vagtydelser også kombineres som en ekstern rådgiverfunktion. Læs mere om dette under afsnittet: ”Rådgivning – tilknyt din egen Beredskabsleder”.

Der derved skabes en samlet løsning, der sammensættes så den dækker den enkelte kundes individuelle behov, på en måde, som traditionelt vagtpersonale sædvanligvis ikke vil være uddannet og trænet til.