Hjælpeudstyr

  • Brand, førstehjælp & værnemidler
  • Personlig beskyttelse

Vi har sammensat en bred vifte af hjælpeudstyr, der typisk erhverves som en samlet
løsning, hvor intersec i forvejen har indgået aftale om levering af en større vagt- &
beredskabsordning.

Hjælpeudstyret er defineret ud fra følgende to kriterier:

  • Fysisk udstyr, der bruges aktivt i de forskellige hændelser, hvortil der kræves akut
    håndtering for at stoppe og begrænse den igangværende skade.
  • Fysisk udstyr, der virker som værnemidler for personer, der indgår aktivt i
    virksomhedens Beredskab.

Hændelser
Brand, røgudvikling, olie- & kemikalieudslip, bygningsskade, personskade.

Førstehjælpsudstyr
Hjertestarter, førstehjælpskasse, øjenskyld.

Brandslukning
Håndholdte & mobile brandslukkere, pulverslukkere, vendeslanger, brandtæpper.

Skadeservice
Pumper, trykluft rensning, affugtere, varmeblæsere.

Værnemidler
sikkerhedshjelme, masker, mundbind, briller, høreværn, handsker, sikkerhedssko, dragter,
beskyttelsesdragter, faldsikring, åndedrætsværn, ansigtsværn, øjenværn.