Fokus på hindring af tyveri, indbrud, hærværk, svind, overfald, personskade & brand.

 

Domicil
Vagtpersonalet opholder sig fast i virksomheden.

Kan være i åbningstiden og/eller uden for normal arbejdstid.

Udover den fysiske tilstedeværelse kan vagten gøre brug af stedets alarmsystem for yderdøre/lokaler, TV overvågning samt adgangskontrol.

Kombineres med tilsyn omkring bygningen samt andre nærliggende områder tilknyttet virksomheden.

Kan hjælpe til med udførelse af diverse serviceopgaver, herunder tilsyn med tekniske installationer.

 

Tilsyn
Vagtpatrulje som holder øje med et afgrænset område. Foretager typisk lukkevagt & nattilsyn uden for normal åbningstid. Uregelmæssigheder rapporteres til døgnbemandet kontrolcentral eller til kundens kontaktperson. Der udarbejdes daglig tilsynsrapport.

 

Detailhandelen
Traditionel butiksvagt som har fast opholdsperiode i den pågældende butik eller butikscenter. Agerer som vagt og hjælpeperson i tilfælde af nødsituationer, hvor der kan være behov for brug af førstehjælp.

Vagtpersonale kan samtidig operere som strøgvagt. Vagterne cirkulerer imellem flere butikker og kan fungere som tilkald ved butikstyveri/overfald.

 

Forretningsrejser
Medarbejderne er kundernes vigtigste aktiv. Derfor er det vigtigt at medarbejderne kan passe på sig selv, og på hinanden. Med udgangspunkt i dette afholdes forskellige kurser og foredrag som vil uddanne og forberede virksomhedens medarbejdere, så de er rustet til at handle optimalt i eventuelle krisesituationer.

intersec kan i forbindelse med udenlandsrejser tilbyde udarbejdelse af risikovurderinger, være aktivt med på rejsen i form af personbeskyttelse samt sørge for hjemtransport af syge medarbejdere overalt i verden.

Vi har valgt at gå lidt videre. Vi tilbyder en service, hvor vore kunder kan lade os være en direkte sparringspartner i den vanskelige situation det kan være, at have en medarbejder strandet i udlandet.

Vi tilbyder, at tage ud til stedet, være ved medarbejderen og sørge for alle de praktiske ting.

Den pågældende intersec medarbejder vil være kundens 24 timers direkte kontakt på stedet.

Byggeri
En byggepladsvagt sikrer byggepladsen efter fyraften eller bemander den i alle døgnets 24 timer. Vagtens primære opgave er at sørge for at ingen uvedkommende trænger ind på byggepladsen, og at intet materiel, i form af inventar, værktøj og lignende, forsvinder eller beskadiges ved tyveri og hærværk.

Kan agere som portvagt og nødhjælpsstation ved personskade.

 

Industriområde
Vagtpatruljen foretager tilsynsbesøg uden for normal arbejdstid. Flere af hinanden uafhængige virksomheder er tilknyttet ordningen. Tanken er et fælles ønske om at sende et præventivt signal til uønskede personer, uanset hvor på området de måtte påtænke deres handling.

Ved tyveriforsøg vil alarmmelding kunne sendes direkte til områdets kørende vagtpatrulje.

 

Teknik
Den primære opgave vil her være overvågning af vigtige tekniske installationer, f.eks. ved produktionsanlæg. Foretages fra kontrolrum på virksomheden. Uden for normal arbejdstid vil vagten kunne afhjælpe uregelmæssigheder jfr. forholdsordre eller stå for tilkald af relevant teknisk backup.