Opgaver for en runderende vagt?

Opgaver for en runderende vagt?

Runderende vagt

Løbende tilsyn med virksomheden, anlæg og installationer

Vagtfunktionæren opholder sig ikke fast på sikringsområdet, men ankommer til området og foretager tilsyn for så igen at forlade stedet. Vagtfunktionæren ankommer i officiel vagtbil. Der kan fra kundens side være et ønske om tilsyn og kontrol af et fast afgrænset område, hvor der f.eks. foretages lukkevagt efter endt arbejdsdag og suppleret med ekstra nattilsyn.

Tilsynet vil være koncentreret om sikring af yderdøre, vinduer og andre risici for indtrængen på området eller i bygningerne. For sikring af eventuelle brandkilder kontrolleres lokaler, hvor der kan forefindes elektriske installationer, der kan være potentiel årsag til udvikling af brand.

Installeret ABA (brand) & AIA (indbrud) alarmer kontrolleres funktionsdygtige og AIA tilkobles inden vagtfunktionæren igen forlader området. Møder vagtfunktionæren personer inde på området vil der være krav om, at disse skal kunne fremvise gyldigt legitimation og anden dokumentation på deres tilknytning til området.

Uregelmæssigheder rapporteres til døgnbemandet kontrolcentral eller til virksomhedens kontaktperson. Ved alvorlige hændelser som indbrud og hærværk indrapporteres der også altid til politiet.

Kontakt os

3 gode grunde til at vælge os

  • Godkendt af Rigspolitiet

    Autorisation til at udøve erhvervsmæssig vagtservice.

  • ISO 9001 certificeret

    Som certificeret vagtvirksomhed sikrer vi et højt kvalitetsmæssigt niveau.

  • Dækker hele Danmark

    Vi tilbyder landsdækkende løsninger som dækker Jylland, Sjælland og Fyn.