Intersec´s idégrundlag bygger på en nærværende og vedvarende personlig kontakt til vores kunder.
Vi ser denne dialog som det vigtigste redskab for at kunne betjene vores kunder i henhold til de ønsker og krav de har til os. Det betyder også, at ansvaret ligger hos os, at vi kan påtage os det fulde ansvar for de værdier kunderne ønsker vi skal passe på. Det er vi bevidste om og det har været det overordnede tema i virksomheden siden opstarten i 2001.

Hos intersec lægger vi den største vægt på efterlevelse af etiske regelsæt samt at vores medarbejdere er med til i det daglige arbejde, at påvirke virksomheden i en fortsat positiv retning. Den organisatoriske opbygning er flad og den enkelt medarbejder har mulighed for en direkte kontakt til selskabets øverste ledelse.

Vagtydelser er serviceydelser. Det betyder, at vores kunder, udover vores faglige kompetence, også måler os på vores evne til at servicere. Det er vi helt bevidste om. Derfor har vi altid en tæt dialog med vores kunder omkring de forventninger de har til os, herunder hvilke krav de har til vores medarbejdere som arbejder hos kunden. Sammen med kunden
gør vi derfor et grundigt forarbejde for at kunne udvælge det helt rigtige team af medarbejdere,

Services

Nyheder