Intersec er totalleverandør af sikkerhedsydelser til erhvervsvirksomheder, stat og kommuner. Vi opererer som udgangspunkt i Skandinavien, men har kunder specifikke behov i andre dele af verden, løser intersec også disse. Intersec´s idégrundlag bygger på en nærværende og vedvarende personlig kontakt til vores kunder.
LÆS MERE
Når der ønskes en højere sikkerhed udover den traditionelle vagtydelse. Eget beredskab og uddannede beredskabsledere skaber forøget fokus på risikoen for bl.a. brand og kemikalieudslip. Velegnet til virksomheder med egne produktionfaciliteter. Velegnet til virksomheder med egne produktionsfaciliteter.
LÆS MERE
Intersec tilbyder et bredt sortiment af forskellige kurser henvendt til personer, der i akutte situationer skal besidde de bedste kompetencer for at kunne agere ressourceperson. Kurserne er specielt henvendt til medarbejdere i større virksomheder, sundhedsfagligt personale, personer tilknyttet uddannelsesinstitutioner samt
LÆS MERE

Vores fokusområder

vores medarbejdere