Uncategorized

Vagtfunktionæren opholder sig permanent på et nøje fastlagt afgrænset område, defineret som bygninger, indhegnede områder osv. Tidsperioden for vagtens tilstedeværelse kan være i den pågældende kundes åbningstid, uden for normal arbejdstid eller i alle døgnets 24 timer. Som supplement til den fysiske tilstedeværelse kan vagtfunktionæren gøre brug af områdets alarmsystem for yderdøre/ lokaler, TV-/kameraovervågning samt …

Read More »

Opgaver for en runderende vagt?

Vagtfunktionæren opholder sig ikke fast på sikringsområdet, men ankommer til området og foretager tilsyn for så igen at forlade stedet. Vagtfunktionæren ankommer i officiel vagtbil. Der kan fra kundens side være et ønske om tilsyn og kontrol af et fast afgrænset område, hvor der f.eks. foretages lukkevagt efter endt arbejdsdag og suppleret med ekstra nattilsyn. Tilsynet vil være …

Opgaver for en runderende vagt? Read More »

Alarmpatruljens virke

Ved aktivering af AIA indbrudsalarmer sendes elektronisk alarmsignal som udgangspunkt til døgnbemandet kontrolcentral. I henhold til forholdsordre videresendes alarmmelding til alarm- & vagtpatrulje. Ved ankomst til adressen vil beredskabsvagten foretage udvendig rundering af området. Der er direkte radiokontakt til kontrolcentralen, hvortil beredskabsvagten indrapporterer eventuelle uregelmæssigheder samt eventuelle tegn på indbrud eller indbrudsforsøg. Afhængig af aftalt …

Alarmpatruljens virke Read More »