Ved aktivering af AIA indbrudsalarmer sendes elektronisk alarmsignal som udgangspunkt til døgnbemandet kontrolcentral. I henhold til forholdsordre videresendes alarmmelding til alarm- & vagtpatrulje. Ved ankomst til adressen vil beredskabsvagten foretage udvendig rundering af området. Der er direkte radiokontakt til kontrolcentralen, hvortil beredskabsvagten indrapporterer eventuelle uregelmæssigheder samt eventuelle tegn på indbrud eller indbrudsforsøg.

Afhængig af aftalt forholdsordre med kunden, vil vagten via monteret nøgleboks tilegne sig adgang til bygningen. Der foretages indvendig rundering for nærmere afklaring af hændelsesforløbet.Antaster vagten mistænkelige personer, der kan relateres til indbrud, tilbageholdes disse indtil tilkaldt politipatrulje ankommer til adressen. Er der sket betydelig skade på vinduer eller yderdøre, rekvireres skadeservice for genetablering af bygningens skalsikring.

Som supplement til den fysiske tilstedeværelse kan vagtfunktionæren gøre brug af områdets alarmsystem for yderdøre/ lokaler, TV-/kameraovervågning samt adgangskontrol. Vagtens opgaver kan kombineres med tilsyn omkring bygning samt andre nærliggende området tilknyttet virksomhed.

Services

Nyheder